constraction-sectorΕίναι παγκόσμια γνωστό ότι τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως τα ακίνητα, επηρεάζονται άμεσα και έντονα από την ρευστότητα της αγοράς.  Οι συνθήκες σήμερα δεν ευνοούν την αγορά ακινήτων και ιδιαίτερα κατοικίας, λόγω πολλών παραγόντων οι οποίοι σωρευτικά πλέον λειτουργούν ανασταλτικά στην απόφαση αγοράς ακινήτου.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι ένα πρώτο αντικίνητρο αλλά και οι περιορισμοί στην χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες σε συνδυασμό με την πτώση των πωλήσεων και της ρευστότητας σε όλους τους κλάδους, την αύξηση της ανεργίας και την επακόλουθη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος σε συνδυασμό με τις φήμες για μεγάλη μείωση των τιμών των ακινήτων οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόθεση αγοράς ακινήτου, ακόμη και σ’ αυτούς που διαθέτουν την οικονομική ευχέρεια, οδήγησαν τον οικοδομικό κλάδο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα!

Ποιο σημείο;

Στο σημείο ή αντιδρώ ή υποτάσσομαι στην μοίρα μου και αποχωρώ από τον κλάδο με τις επακόλουθες συνέπειες.

Πώς να αντιδράσω;

Εμείς στην ΕΒΜ ΤΕΑΜ πιστεύουμε ότι όταν οι ανταγωνιστές σου συρρικνώνονται από ανασφάλεια και φόβο, έλλειψη ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων, προσμονή λύσεων από το κράτος ή άλλους παράγοντες, αυτόματα δημιουργούνται ευκαιρίες σ’ αυτούς που μπορούν να σκεφτούν στρατηγικά και να οργανωθούν κατάλληλα.

Διαθέτουμε λοιπόν τα στελέχη με την απαραίτητη εμπειρία για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της ομάδας διοίκησης, να προσθέσουν νέες δεξιότητες και τεχνικές αλλά και να προβλέψουν τις μελλοντικές συνθήκες του κλάδου ώστε να σχεδιάσουν μαζί με τον πελάτη τους τα «μονοπάτια της αλλαγής» του κλάδου και αποκτήσουν έτσι τα μερίδια αγοράς των άλλων και φυσικά βιωσιμότητα και ανάπτυξη ακόμη και κάτω από συνθήκες κρίσης.

Η ΕΒΜ team εστιάζει:

  • Στην δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων πραγματικά εφαρμόσιμων και όχι απλά κείμενα και σχέδια «επί χάρτου».
  • Στον συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων αλλά και των μοναδικών ικανοτήτων για την δημιουργία διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Στην εκπαίδευση όλου του προσωπικού της εταιρίας - πελάτη μας, ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία για την επίλυση προβλημάτων, την ολοκλήρωση εργασιών και όχι την διατήρηση ημιτελών έργων αλλά και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
  • Στην ενημέρωση του πελάτη στόχου για την προσφερόμενη σχέση ποιότητας-τιμής, των προδιαγραφών λειτουργίας– απόδοσης της εταιρίας- πελάτη μας και την κάλυψη του μετά την πώληση.
  • Στην αξιοποίηση του διαδικτύου (On line κόσμος) με νέα χαμηλού κόστους μέσα προώθησης και την προβολή της εταιρίας - πελάτη μας με ταχύτατο τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στο φυσικό κανάλι διάθεσης (off line - αγορά) των προϊόντων της.
  • Στον συντονισμό των προσπαθειών για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους καθώς και για την βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών και υποστηρικτικών λειτουργιών.
  • Στην εξωστρέφεια της εταιρίας - πελάτη μας, με την υπόδειξη νέων αγορών και τομέων, στους οποίους δεν υπήρχε παρουσία μέχρι σήμερα.

EBM-TEAM Consulting Group  |  Marketing Consulting  | Αισώπου 26, Θεσσαλονίκη  |  Τ.Κ. 54627  |  Τηλ. 2310-515592  |  Fax. 2310-514910 | Ασκληπιού 9 - Τρίκαλα  | Τ.Κ. 42 100  | Τηλ: 801 700 7071| Αγ. Παρασκευής 67 - Αθήνα-Χαλάνδρι  |ΤΚ. 15 234  | Τηλ: 2155 059222 |  Internet Marketing

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Κατασκευή E-shop

Online Marketing

Google Adwords - Seo