franchise-sectorΤο Franchise είναι μια σύγχρονη μέθοδος επιχειρηματικής ανάπτυξης η οποία επιτρέπει διαφορετικές επιχειρηματικές ομάδες να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο σύστημα ιδεών και να το αναπτύξουν σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία ή κανάλια διάθεσης. Είναι δηλαδή μια επιχειρηματική μορφή συνεργασίας στην οποία μια εταιρία η οποία διαθέτει ένα πετυχημένο προϊόν ή υπηρεσία (δικαιοπάροχος=Franchisor) επιτρέπει σε μια άλλη εταιρία (δικαιοδόχος=Franchisee) να λειτουργήσει κάτω από το εμπορικό σήμα της, το όνομα της, το λογότυπο της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με βάση τις δικές της οδηγίες και κατευθύνσεις καθώς και να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία της, πληρώνοντας κάποιο τίμημα.

Γιατί Franchise;

 • Η οικονομία και η αγορά μεταβάλλονται συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς. Ο ανταγωνισμός σκληραίνει και η απώλεια οποιασδήποτε δυνατότητας ανάπτυξης ή ανεκμετάλλευτης ευκαιρίας μπορεί να επιφέρει μη αναστρέψιμες συνθήκες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις που προκαλούν αυτές οι μεταβολές και οι προκλήσεις.
 • Διαθέτουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς και τα αισθητήρια για να αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς;
 • Μπορούμε να αναμένουμε για να αντιδράσουμε στις εξελίξεις με αργό και προσεκτικό τρόπο αλλά και με κίνδυνο να χάσουμε την ευκαιρία μιας ζωής;
 • Έχουμε τους πόρους για αναπτυχθούμε μόνοι μας;
 • Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε την τραπεζική δυσκαμψία;
 • Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τα στελέχη που θα μας οδηγήσουν σε γαλανά και ήρεμα νερά, αποφεύγοντας τις θαλασσοταραχές;
 • Πως μπορούμε να μειώσουμε το ρίσκο και τις επισφάλειες;

Οι λόγοι για να αναπτύξει μια επιχείρηση σύστημα Franchise μπορεί να είναι οι παρακάτω:

 • Ταχύτητα ανάπτυξης.
 • Κατοχή μιας καινοτομίας.
 • Εκμετάλλευση του ονόματος/φήμης.
 • Αγοραστική δύναμη από την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, λόγω του μεγέθους της αλυσίδας Franchise.
 • Διασπορά και επέκταση σε γεωγραφικές περιοχές.
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων κεφαλαίων.
 • Αποκέντρωση και διασπορά του επιχειρηματικού ρίσκου.

Η ΕΒΜ TEAM διαθέτει πολλή μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη δικτύων Franchise αφού αποδεδειγμένα έχει αναπτύξει με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα επώνυμα δίκτυα από το Α έως στο Ω.

Για τους franchisors:

 • Προετοιμασία μιας εταιρίας για να αναπτυχθεί μέσω Δικαιόχρησης-franchising.
 • Δημιουργία Πακέτου franchise.
 • Ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμός μιας αλυσίδας Franchise για να διασφαλισθεί η ανάπτυξη.
 • Δημιουργία εταιρικού folder (ενημερωτικός φάκελος μητρικής εταιρίας).
 • Περιγραφή του Franchise concept (επιχειρηματικό αντικείμενο) με ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συστήματος και των όρων της συνεργασίας.
 • Συμβόλαια Franchise (Σύμβαση Δικαιόχρησης).
 • Οι οικογένειες προϊόντων που παρέχονται στους συνεργάτες Franchisees.
 • Διαμόρφωση Εγχειριδίων Εμπειρίας Λιανικής (περιγραφή και μορφοποίηση της συνολικής και χαρακτηριστικής εικόνας που εισπράττει ο πελάτης και διαφοροποιεί την επιχείρηση από τον ανταγωνισμό της).
 • Διαμόρφωση αρχιτεκτονικής ταυτότητας καταστημάτων.
 • Εγχειρίδιο καθημερινής λειτουργίας κάθε επιχείρησης Franchise.
 • Μελέτες Οperation Management (π.χ. Σχεδιασμός των Εγχειριδίων Λειτουργίας των Καταστημάτων/επιχειρήσεων ( Operation Manual), Συστημάτων Παρακολούθησης & Ελέγχου του Δικτύου, κ.λπ.).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων Franchise αλλά και του προσωπικού των εταιρικών σημείων διάθεσης.
 • Μελέτη απόδοσης της επένδυσης με στοιχεία που περιγράφουν το αναλυτικό κόστος της επένδυσης, τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών και τα λειτουργικά έξοδα μιας ενδεικτικής επιχείρησης Franchise.
 • Ανάλυση αποδοτικότητας που θα καλύπτει την πρώτη τριετία ή πενταετία λειτουργίας της επιχείρησης Franchise.
 • Μελέτη απόσβεσης της επένδυσης.
 • Σχεδιασμός της στρατηγικής Marketing.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής.
 • Κατάρτιση και διαχείριση του προϋπολογισμού προωθητικών ενεργειών.
 • Σχεδιασμός & παραγωγή προωθητικών υλικών (Αφίσες, Κατάλογοι, Έντυπα, Κάρτες μελών κλπ).
 • Προγραμματισμός ΜΜΕ και Media planning.
 • Επιχειρηματικό σχέδιο και προϋπολογισμοί με σενάρια κερδοφορίας της.
 • επιχείρησης Franchise.
 • Αξιολόγηση κερδοφορίας των υφισταμένων αλλά και των νέων σημείων διάθεσης.
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας δικτύων καταστημάτων με τη μέθοδο Mystery Shopping.
 • Προτάσεις εναλλακτικών καναλιών διάθεσης των προϊόντων αλλά και νέων μορφών συνεργασίας πέραν των παραδοσιακών αγορών διάθεσης των προϊόντων του Franchisor.
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια και προτάσεις εργονομίας των σημείων διάθεσης.
 • Δημιουργία σημείων αυθόρμητης ανταπόκρισης των τελικών καταναλωτών.

Για τους franchisees:

 • Έλεγχος του εταιρικού φακέλου του franchisor.
 • Μελέτη απόδοσης της επένδυσης με στοιχεία που περιγράφουν το αναλυτικό κόστος της επένδυσης, τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών και τα λειτουργικά έξοδα μιας ενδεικτικής επιχείρησης Franchise.
 • Ανάλυση αποδοτικότητας που θα καλύπτει την πρώτη τριετία ή πενταετία λειτουργίας της επιχείρησης Franchise.
 • Μελέτη απόσβεσης της επένδυσης της επιχείρησης Franchise .
 • Αξιολόγηση Εναλλακτικών Προτάσεων στον κλάδο ενδιαφέροντος ή/και σε εναλλακτικούς κλάδους franchise
 • Αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Ευκαιριών, γενικά.
 • Επιλέγοντας ένα σύστημα Franchise, γίνεται έλεγχος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ή εμπορεύεται ο Franchisor.
 • Επισκέψεις σε κατάστημα (κατά προτίμηση Franchise) και καταγραφή του τρόπου προσέγγισης, εξυπηρέτησης, παρουσίασης.
 • Αξιολόγηση του εμπορεύματος, του αμπαλάζ , των βοηθημάτων της πώλησης και της συνολικής εικόνας.

EBM-TEAM Consulting Group  |  Marketing Consulting  | Αισώπου 26, Θεσσαλονίκη  |  Τ.Κ. 54627  |  Τηλ. 2310-515592  |  Fax. 2310-514910 | Ασκληπιού 9 - Τρίκαλα  | Τ.Κ. 42 100  | Τηλ: 801 700 7071| Αγ. Παρασκευής 67 - Αθήνα-Χαλάνδρι  |ΤΚ. 15 234  | Τηλ: 2155 059222 |  Internet Marketing

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Κατασκευή E-shop

Online Marketing

Google Adwords - Seo