Το web marketing plan αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προχωρήσετε σε ένα σχεδιασμό marketing για τον ιστοχώρο σας. Στην EBM TEAM σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στρατηγικές marketing και ιστοχώρων. Σας βοηθάμε να σκεφτείτε ποιά είναι η επιχείρηση σας τώρα και από κοινού να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο ώστε να σκεφτούμε που θέλουμε να φτάσουμε την επιχείρηση σας στο μέλλον.

web-marketing-plan-services

Τόσο στον offline όσο και στον online κόσμο δύο πράγματα παίζουν ρόλο: Αγορά και πώληση

Στην EBM TEAM τα σχέδια τα οποία υλοποιούμε έχουν 4 στάδια:

  1. Online Έρευνα
  2. Ανάλυση Δεδομένων
  3. Στρατηγική Ανάπτυξης
  4. Παρακολούθηση απόδοσης

Στο 1ο στάδιο θα ερευνηθεί η ευρύτερη αγορά.  Θα βρεθούν οι ανταγωνιστές σας και ποία είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους ώστε να τα εκμεταλλευτούμε σε κανόνες marketing. Θα ερευνηθεί το εύρος των πελατών σας. Ποιοι είναι, Που συχνάζουν, (facebook, myspace, youtube, twitter), σε ποίες καταναλωτικές ομάδες έχουμε σκοπό να εισχωρήσουμε.

Στο 2ο στάδιο θα καταγραφούν τα δεδομένα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δείκτες για να μας δείξουν την πιο αποτελεσματική στρατηγική στη πορεία. Θα καταγραφούν και θα αναλυθούν όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο στάδιο της έρευνας.

Στο 3ο στάδιο της στρατηγικής ανάπτυξης θα είστε στη θέση να δημιουργήσετε πολύ ευκολότερα την στρατηγική του marketing στο διαδίκτυο καθώς θα γνωρίζετε ήδη την αγορά στόχο και τους ανταγωνιστές. Απλά θα σκεφτούμε απο κοινού ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να προσφέρουμε στην αγορά στόχο.

Στο 4ο και τελευταίο στάδιο πρόκειται να αναλυθούν τα αποτελέσματα του πλάνου το οποίο υλοποιήθηκε. Όταν έχετε ένα σχέδιο marketing διαδικτύου είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθείτε τις καμπάνιες marketing που υλοποιείτε. Με την στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μπορούμε και ανακαλύπτουμε τι λειτουργεί και τι όχι στο σχέδιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει και έτσι δεν σπαταλούνται άσκοπα πόροι από την επιχείρηση σας οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλους σκοπούς.

Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως δεν υπάρχει μια συνταγή για μια αποτελεσματική στρατηγική marketing στο διαδίκτυο. Οι συνταγές είναι πολλές, εμείς όμως έχουμε την ικανότητα να αποφέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμείτε συνδυάζοντας πολλές συνταγές μαζί.

EBM-TEAM Consulting Group  |  Marketing Consulting  | Αισώπου 26, Θεσσαλονίκη  |  Τ.Κ. 54627  |  Τηλ. 2310-515592  |  Fax. 2310-514910 | Ασκληπιού 9 - Τρίκαλα  | Τ.Κ. 42 100  | Τηλ: 801 700 7071| Αγ. Παρασκευής 67 - Αθήνα-Χαλάνδρι  |ΤΚ. 15 234  | Τηλ: 2155 059222 |  Internet Marketing

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Κατασκευή E-shop

Online Marketing

Google Adwords - Seo